Γενικό αιματολογικό Check up 

 Ελεγχουμε:

prolipsiΤο ανοσοποιητικό σύστημα (φυσιολογία / πιθανή ενεργοποίηση από λοιμώξεις – φλεγμονές / ανεπάρκεια – διαταραχές)

prolipsiΠροδιαθεσικούς παραγόντες καρδιαγγειακού κινδύνου (δυσλιπιδαιμίες – ενδοαγγειακές φλεγμονές)

prolipsiΤα πλέον συχνά χρόνια – σοβαρά νοσήματα (διαβήτης – καρδιαγγειακά – ηπατοπάθειες – νεφροπάθειες – αυτοάνοσα – ειδικές λοιμώξεις κ.α.)

Check up - πρόληψη Γυναικών από 70 ετών

Με το Γενικό αιματολογικό Check up - πρόληψη Γυναικών από 70 ετών ελέγχουμε

prolipsiΓενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα CBC, Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ / ESR 
prolipsiC-αντιδρώσα πρωτεϊνη Υψηλής ευαισθησίας CRP-hs
prolipsiΣάκχαρο νηστείας / διώρου Glu 
prolipsiΟυρία Urea, Κρεατινίνη Cr  
prolipsiΟυρικό οξύ UA 
prolipsiΧοληστερίνη Ολική Chol, Χοληστερίνη HDL, Χοληστερίνη LDL
prolipsiΤριγλυκερίδια Tgl, Αθηρωματικός δείκτης 
prolipsiγ-γλουταμινοτρανσφεράση γ-GT, Τρανσαμινάσες ALT & AST 
prolipsiΓενική ούρων
prolipsiΣίδηρος - Φερριτίνη
prolipsiΑσβέστιο
prolipsiΘυρεειδοτρόπος TSH
prolipsiΒιταμίνη Β12
prolipsiΒιταμίνη D3

 

Check up - πρόληψη Γυναικών σε εμμηνόπαυση

Με το Γενικό αιματολογικό Check up - πρόληψη Γυναικών  σε εμμηνόπαυση ελέγχουμε:  

prolipsiΓενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα CBC, Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ / ESR 
prolipsiC-αντιδρώσα πρωτεϊνη Υψηλής ευαισθησίας CRP-hs
prolipsiΣάκχαρο νηστείας / διώρου Glu 
prolipsiΟυρία Urea, Κρεατινίνη Cr  
prolipsiΟυρικό οξύ UA 
prolipsiΧοληστερίνη Ολική Chol, Χοληστερίνη HDL, Χοληστερίνη LDL
prolipsiΤριγλυκερίδια Tgl, Αθηρωματικός δείκτης 
prolipsiγ-γλουταμινοτρανσφεράση γ-GT, Τρανσαμινάσες ALT & AST 
prolipsiΓενική ούρων
prolipsiΣίδηρος - Φερριτίνη
prolipsiΑσβέστιο
prolipsiΘυρεειδοτρόπος TSH
prolipsiΒιταμίνη Β12
prolipsiΒιταμίνη D3

Check up - Πρόληψη νέων Γυναικών

Με το Γενικό αιματολογικό Check up - πρόληψη  νέων Γυναικών   ελέγχουμε

prolipsiΓενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα CBC, Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ / ESR 
prolipsiC-αντιδρώσα πρωτεϊνη Υψηλής ευαισθησίας CRP-hs 
prolipsiΣάκχαρο νηστείας / διώρου Glu 
prolipsiΟυρία Urea, Κρεατινίνη Cr  
prolipsiΟυρικό οξύ UA 
prolipsiΧοληστερίνη Ολική Chol, Χοληστερίνη HDL, Χοληστερίνη LDL
prolipsiΤριγλυκερίδια Tgl, Αθηρωματικός δείκτης 
prolipsiγ-γλουταμινοτρανσφεράση γ-GT, Τρανσαμινάσες ALT & AST 
prolipsiΓενική ούρων 
prolipsiΣίδηρος - Φερριτίνη
prolipsiΑσβέστιο
prolipsiΘυρεειδοτρόπος TSH
prolipsiΒιταμίνη Β12
prolipsiΒιταμίνη D3

 

Check up - Πρόληψη Άνδρες άνω των 65 ετών

Με το Γενικό αιματολογικό Check up  - Πρόληψη Άνδρες άνω των 65 ετών ελέγχουμε:

prolipsiΓενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα CBC, Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ / ESR  
prolipsiC-αντιδρώσα πρωτεϊνη Υψηλής ευαισθησίας CRP-hs 
prolipsiΣάκχαρο νηστείας / διώρου Glu  
prolipsiΟυρία Urea, Κρεατινίνη Cr  
prolipsiΟυρικό οξύ UA  
prolipsiΧοληστερίνη Ολική Chol, Χοληστερίνη HDL, Χοληστερίνη LDL, Τριγλυκερίδια Tgl, Αθηρωματικός δείκτης  
prolipsiγ-γλουταμινοτρανσφεράση γ-GT, Τρανσαμινάσες ALT & AST  
prolipsiΙνωδογόνο Fibr - Ομοκυστεϊνη HCY
prolipsiΚρεατινοφωσφοκινάση CPK
prolipsiΣίδηρος Fe - Φερριτίνη Ferr
prolipsiΘυρεειδοτρόπος TSH
prolipsiΒιταμίνη Β12
prolipsiΒιταμίνη 25 (OH) D3

 

Check up - Πρόληψη Άνδρες 40-65 ετών

Με το Γενικό αιματολογικό Check up Πρόληψη Άνδρες 40 - 65 ετών ελέγχουμε:

prolipsiΓενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα CBC, Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ / ESR  
prolipsiC-αντιδρώσα πρωτεϊνη Υψηλής ευαισθησίας CRP-hs  
prolipsiΣάκχαρο νηστείας / διώρου Glu  
prolipsiΟυρία Urea, Κρεατινίνη Cr  
prolipsiΟυρικό οξύ UA  
prolipsiΧοληστερίνη Ολική Chol, Χοληστερίνη HDL, Χοληστερίνη LDL, Τριγλυκερίδια Tgl, Αθηρωματικός δείκτης  
prolipsiγ-γλουταμινοτρανσφεράση γ-GT, Τρανσαμινάσες ALT & AST  
prolipsiΓενική ούρων 
prolipsiΙνωδογόνο Fibr - Ομοκυστεϊνη HCY
prolipsiΚρεατινοφωσφοκινάση CPK
prolipsiΣίδηρος Fe - Φερριτίνη Ferr
prolipsiΘυρεειδοτρόπος TSH
prolipsiΒιταμίνη Β12
prolipsiΒιταμίνη 25 (OH) D3

 

Check Up - Πρόληψη Άνδρες 18-40 ετών

Με το Γενικό αιματολογικό Check up Πρόληψη Άνδρες 18 - 40 ετών ελέγχουμε:

prolipsiΓενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα CBC, Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ / ESR 
prolipsiC-αντιδρώσα πρωτεϊνη Υψηλής ευαισθησίας CRP-hs 
prolipsiΣάκχαρο νηστείας / διώρου Glu 
prolipsiΟυρία Urea, Κρεατινίνη Cr  
prolipsiΟυρικό οξύ UA 
prolipsiΧοληστερίνη Ολική Chol, Χοληστερίνη HDL, Χοληστερίνη LDL, Τριγλυκερίδια Tgl, Αθηρωματικός δείκτης 
prolipsiγ-γλουταμινοτρανσφεράση γ-GT, Τρανσαμινάσες ALT & AST 
prolipsiΓενική ούρων 

 

Check Up - Πρόληψη έφηβοι 13-18

Με το Γενικό αιματολογικό Check up ελέγχουμε:

prolipsiΤο ανοσοποιητικό σύστημα (φυσιολογία / πιθανή ενεργοποίηση από λοιμώξεις – φλεγμονές / ανεπάρκεια – διαταραχές)
prolipsiΠροδιαθεσικούς παραγόντες καρδιαγγειακού κινδύνου (δυσλιπιδαιμίες – ενδοαγγειακές φλεγμονές)
prolipsiΤα πλέον συχνά χρόνια – σοβαρά νοσήματα (διαβήτης – καρδιαγγειακά – ηπατοπάθειες – νεφροπάθειες – αυτοάνοσα – ειδικές λοιμώξεις κ.α.)
prolipsiΤο βασικό μεταβολικό προφίλ του οργανισμού.


Οι εξετάσεις του Γενικού Check Up είναι οι :

prolipsiΑιμοδιάγραμμα – Γενική Αίματος (CBC) 21 παραμέτρων και Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ESR) Μετρήσεις σε Αιματοκρίτη - Ερυθρά - Λευκά Αιμοσφαίρια - Αιμοπετάλια και εξέταση μορφολογίας τους. Ανιχνεύονται κυρίως Αναιμίες, Φλεγμονές, Λοιμώξεις, Δυσπλασίες μυελού. Ενδείξεις - επίδραση χρόνιων νοσημάτων - καταστάσεων

prolipsiC-αντιδρώσα πρωτεϊνη Υψηλής ευαισθησίας CRP-hs Βραχυχρόνιες κεντρικές αλλά και τοπικές φλεγμονές, συνεκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου από ενδοαγγειακές φλεγμονές

prolipsiΣάκχαρο νηστείας / διώρου Glu Σακχαρώδη διαβήτη / προδιάθεση σε διαβήτη

prolipsiΟυρία Urea Κρεατινίνη Cr Νεφρική λειτουργία

prolipsiΟυρικό οξύ UA Αρθρίτιδες, διατροφικές διαταραχές

prolipsiΧοληστερίνη Ολική Chol , Χοληστερίνη HDL, Χοληστερίνη LDL, Τριγλυκερίδια Tgl, Αθηρωματικός δείκτης :
Την ποσότητα και αναλογία των λιπιδίων του αίματος ως  βασικός δείκτης μακροχρόνιου κινδύνου σε καρδιαγγειακά και δείκτη μεταβολικού προφίλ.

prolipsiγ-γλουταμινοτρανσφεράση γ-GT, Τρανσαμινάσες ALT & AST Ηπατική λειτουργία, πιθανή ενόχληση του ήπατος από χημικούς παράγοντες ή λοιμώξεις

prolipsiΓενική ούρων Παθολογία και λοιμώξεις σε νεφρά και κύστη 

prolipsiΤο βασικό μεταβολικό προφίλ του οργανισμού. 

 

Check up - Πρόληψη για Παιδιά 3-12 ετών

Στα παιδιά ηλικίας 3-12 ετών, χρησιμοποιούμε ως βάση επιλογής αναλύσεων, τις σημαντικότερες εξετάσεις από το το πακέτο των αναλύσεων του γενικού Check up, με τις :

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΣΤ ΕΞΕΤΑΖΕΙ - ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ 


prolipsiΓενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα CBC Μετρήσεις σε Αιματοκρίτη - Ερυθρά - Λευκά Αιμοσφαίρια - Αιμοπετάλια, εξέταση μορφολογίας τους. Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ / ESR Ανιχνεύονται κυρίως Αναιμίες, Φλεγμονές, Λοιμώξεις, Δυσπλασίες μυελού.

prolipsiC-αντιδρώσα πρωτεϊνη Υψηλής ευαισθησίας CRP-hs Βραχυχρόνιες κεντρικές αλλά και τοπικές φλεγμονές Σάκχαρο νηστείας / διώρου Glu Σακχαρώδη διαβήτη / προδιάθεση σε διαβήτη

prolipsiΟυρία Urea Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας Κρεατινίνη Cr

prolipsiΧοληστερίνη Ολική Chol Εκτίμηση μεταβολισμού και διατροφής ποιοτικά - ποσοτικά Τριγλυκερίδια Tgl

prolipsiΤρανσαμινάσες ALT & AST Εκτίμηση ηπατικής λειτουργίας 

prolipsiΓενική ούρων Παθολογία και λοιμώξεις σε νεφρά και κύστη 

Για τις ιδιαιτερότητες όμως της παιδικής ηλικίας (πιθανές αλλεργίες – αμυγδαλίτιδες, διατροφική επάρκεια – διαταραχές βάρος, θέματα ανάπτυξης – συγκέντρωσης) επιλέγουμε επιπλέον τις:

Ανοσοσφαιρίνες Ε (IgΕ): Αποτελούν τον βασικό δείκτη αλλεργιολογικών αντιδράσεων όλων των τύπων που σύμφωνα με την βιβλιογραφία ταλαιπωρούν περίπου το 30% των παιδιών. Η άσκοπη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού από αλλεργικές αντιδράσεις, δημιουργεί περιβάλλον μονιμοποίησης των αλλεργιών και σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ εξαντλεί συνολικά τον οργανισμό και δημιουργεί γενικότερες ευαισθησίες. Με σωστή ενημέρωση μπορεί να αποφευχθεί πιθανό αλλεργικό σοκ ( π.χ. από τσίμπημα εντόμου, αντιβίωση, τροφή, εποχιακό αλλεργιογόνο κ.α. ).

Αντιστρεπτολυσίνη (ASO): Είναι το τεστ για ανίχνευση πιθανής προσβολής των αμυγδαλών από στρεπτόκοκκο. Η λοίμωξη είναι πολύ συνηθισμένη μεταξύ των παιδιών, και σε φάση έξαρσης απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για να αποφευχθούν πιθανές σοβαρές παρενέργειες της ( πχ. προσβολή της καρδιάς).

Σίδηρος (Fe) και Φερριτίνη (Ferr): Οι εξετάσεις εκτελούνται σε συνδυασμό για την εκτίμηση της επάρκειας του διατροφικού σιδήρου στα παιδιά.
Η αυξημένη κατανάλωση γαλακτοκομικών, δημιουργεί συχνά προβλήματα στην απορρόφηση του σιδήρου. Πιθανή έλλειψη σιδήρου, πέρα από την αναιμία με τα συμπτώματα κούρασης, μπορεί να φέρει γενικότερη αλλαγή συμπεριφοράς στα παιδιά, μέχρι και μαθησιακές δυσκολίες.

Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH): Ελέγχουμε προληπτικά την σωστή ρύθμιση του θυρεοειδή αδένα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον μεταβολικό ρυθμό του οργανισμού. Στα παιδιά, μια πιθανά παρατεταμένη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς μπορεί να εκφραστεί με παχυσαρκία, έλλειψη συγκέντρωσης, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στην συμπεριφορά και την ανάπτυξη. Ο έλεγχος έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε παιδιά με γονείς με θυρεοειδοπάθειες.

Βιταμίνη D3 ( 25-OH-D3): Η βιταμίνη D3 είναι υπεύθυνη για την πρόσληψη του ασβεστίου στα οστά και την ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε έρευνες έχει φανεί έλλειψη σε ποσοστό ακόμα και 80% των εξεταζομένων. Στα παιδιά η έλλειψη μπορεί να δημιουργήσει ραχίτιδες – αναπτυξιακά προβλήματα στο σκελετό.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

22216 00610

 

Κλείστε ραντεβού

  

Επικοινωνία

LOCATION2 Φαβιέρου 14,  Χαλκίδα Ευβοίας, 34100

odigiesΟδηγίες πρόσβασης - Χάρτης

PHONE22221600610

MAIL2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

form2 Φόρμα Επικοινωνίας

Ωράριο Λειτουργίας 

Δευτέρα - Τρίτη 
Πέμπτη - Παρασκευή
6:30 - 14:30 & 18:00 - 20:30 

Τετάρτη 6:30 - 14:30

Σάββατο 8:00 - 13:00

Αποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.